ดัชนีโลกไม่มีสุข : ดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 

          หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดโดยองค์กรเล็ก ๆ คือ NEF : New Economics Foundation

เป็นองค์กรอิสระทางด้านความคิดและการลงมือปฏิบัติเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง มีความเป็นนักเคลื่อนไหวอย่างเต็มเปี่ยม เผยแพร่ผลงานวิจัยที่กระตุ้น

ความสนใจ สร้างความตระหนัก และการขับเคลื่อนสังคมโลกในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี จนเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วโลก เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ มุมมอง ตลอดจนกรอบคิด

ที่แหลมคมท้าทายความเชื่อแบบเดิม ๆ มีความสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจกับทุกคน ทุกกลุ่มระดับ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานการศึกษาวิจัยได้

ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักธุรกิจ นักกิจกรรมทางสังคม สื่อ รวมถึงคนทั่วไป

 

ผู้แต่ง : มาร์คส์, นิก

Call No. : GE140 ม64 2552

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..