การค้ากับนิเวศ : ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

          นักสิ่งแวดล้อมมักมองว่านักธุรกิจเป็นศัตรู และนักธุรกิจก็มองในทำนองเดียวกันกับนักสิ่งแวดล้อม แต่ผู้เขียนได้เปิดมุมมองใหม่ที่เป็นการวิเคราะห์

นิเวศวิทยาแห่งธุรกิจทำให้เข้าใจความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้เห็นภาพอนาคตอย่างน่าพิศวง สามารถนำไปปฏิบัติ

ได้อย่างแน่นอน ทั้งกลุ่มแนวคิดเสรีนิยม และอนุรักษ์นิยม นับว่าเป็นหนังสือน่าอ่านอีกเล่มหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิวัติความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ

สิ่งแวดล้อมได้ดี เนื้อหาเป็นการเล่าเรื่อง 10 เรื่องด้วยกัน เช่น เรื่องตลกที่ขำไม่ออก การสร้างขยะ และปลาแซลมอนสีชมพูกับค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม

เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งกับช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตแบบนี้ เราจะออกแบบโลกใหม่อย่างไร หากคำว่า “การค้า” และ “การฟื้นฟู” มีความหมายเดียวกัน

ให้ทุกชีวิตที่กระทำต่อกันได้อย่างเคารพและเกื้อกูลกันเพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้

 

ผู้แต่ง :  ฮอว์เกน, พอล

Call No. : HD60 ฮ55 2557

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..