วิกฤตโลกร้อนเรื่องจริงหรือตื่นตูม

หนังสือเรื่อง วิกฤตโลกร้อนเรื่องจริงหรือตื่นตูม ให้ความรู่เกี่ยวกีบภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี มีการลำดับเรื่องราวโลกร้อนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีภาพประกอบแบบการ์ตูนที่น่ารัก ในแต่ละบทจะตั้งเป็นคำถามที่ชวนให้สงสัย ต้องตามไปอ่านเพื่อหาคำตอบให้ได้ จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่น่าเบื่อ ผู้เขียนใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมากนัก อ่านสบาย ๆ เข้าใจง่าย แต่ได้ความรู้ครบถ้วน สมบูรณ์

ภาวะโลกร้อน คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดจากธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ และจะกู้วิกฤตโลกร้อนได้อย่างไร ใครควรรับผิดชอบเรื่องนี้

ติดตามอ่านได้เลยค่ะ หนังสือแนวรักษ์โลกรอคุณอยู่ อ่านแล้ว โลกอาจจะเย็นขึ้นนะคะ

 

ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ คุประตกุล

Call no. : QC981.8.G56 ช64 2551

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..