แบไต๋ไบโอก๊าซ : บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา : การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่

ไบโอก๊าซ ความมั่นคงทางพลังงานจริงหรือไม่ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

แบไต๋ไปโอก๊าซ เป็นการถอดบทเรียน "การพึงพาด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ที่เข้าไปทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนและชาวบ้านจังหวัดกระบี่ ช่วงปี 2553-2556

หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดบทเรียนจากประสบการณ์การส่งเสริมไบโอก๊าซ หรือก๊าซชีวภาพ ระดับครัวเรือนและชุมชน และยังบอกอีกว่า ไบโอก๊าซไม่ใช่เรื่องใหม่เลย มีการบันทึกเรื่องราวไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1776 และประเทศไทยก็เช่นกัน พบว่ามีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีไบโอก๊าซอย่างจริงจัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ซึ่งตรงกับช่วงวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันค่ะ แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ลึกซึ้งเพียงพอต่อการใช้ไบโอก๊าซให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

บทเรียนไบโอก๊าซในหนังสือเล่มนี้ ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบผลิตไบโอก๊าซแบบโดมคงที่ ของอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การเตรียมตัวก่อนสร้างระบบผลิตไบโอก๊าซ เคล็ดลับในการก่อสร้างระบบ การใช้ประโยชน์จากไบโอก๊าซและของเหลือจากการหมักไบโอก๊าซ การดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไบโอก๊าซ นอกจากบทเรียนจากชุมชน ในหนังสือเล่มนี้ก็ยังกล่าวถึงบทเรียนชีวิตของผู้ผลิตและใช้ไบโอก๊าซด้วย ท่านผู้อ่านสนใจก็ขอเชิญชวนติดตามมาอ่านกันนะคะ

ผู้แต่ง :  จิตติ มงคลชัยอรัญญา

เลขเรียกหนังสือ : TP359.B48 จ63 2558

 

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..