การจัดการของเสียอันตราย (Hazardous waste management)

     การจัดการของเสียอันตราย เป็นตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ผู้สนใจทั่วไปก็สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา 11 เรื่อง เช่น ของเสียอันตราย, กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, พิษวิทยา, การป้องกันมลพิษและการดำเนินการสถานที่จัดการของเสียอันตราย, กระบวนการกายภาพเคมี, วิธีการทางชีวภาพ, วิธีการใช้ความร้อน, การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็ง, การกำจัดบนดินและใต้ดิน

     ของเสียอันตรายมีหลายประเภท เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี, แบตเตอรี่รถยนต์, มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล, น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว, ถ่านไฟฉาย, หลอดฟลูออเรสเซนต์ เราจะจัดการของเสียอันตรายอย่างไรให้ถูกวิธี เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตำราเล่มนี้มีคำตอบค่ะ

 

ผู้แต่ง : จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์

Call no : TD1030 จ42 2557

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..