รู้จักไบโอดีเซลใน 4 ชั่วโมง

ทราบหรือไม่ว่าน้ำมันจากพืชมีการนำมาใช้กับเครื่องยนต์กว่า 100 ปีแล้ว
ปี ค.ศ. 1900 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นายรูดอล์ฟ ดีเซล ผู้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซล โดยนำถั่วลิสง มาใช้เป็นน้ำมันในเครื่องยนต์ นั่นจึงเป็นที่มาของน้ำมันดีเซลนั่นเองค่ะ แล้วไบโอดีเซลเกิดขึ้นได้อย่างไร มีพืชหลายชนิดที่นำมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง และไม่เฉพาะแค่พืชอย่างเดียวเท่านั้น น้ำมันจากสัตว์ก็สามารถนำมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วย เช่น น้ำมันปลา น้ำมันเมล็ดลิน น้ำมันละหุ่ง น้ำมันปาล์ม และน้ำมันเมล็ดฝ้าย อยากรู้เส้นทางไบโอดีเซล ติดตามอ่านเล่มนี้เลยค่ะท่านจะได้สาระเกี่ยวกับไบโอดีเซลสั้น ๆ กระชับและเข้าใจง่าย ในเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ

ผู้แต่ง : อ้อยใจ ทองเฌอ

เลขเรียกหนังสือ : TP359.B46 อ54 2550

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..