มลพิษทางอากาศ

"มลพิษทางอากาศ" คำที่ฟังจนคุ้นหูมานานแสนนานนนน...  แต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน ลองอ่านหนังสือเล่มนี้สิคะ รับรองท่านจะได้รับความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศครบถ้วนทุกประเด็น ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในเล่มมี 10 บท เริ่มจากบทนำ (ที่ให้ความรู้ทั่วไปทางด้านมลพิษทางอากาศ) ต่อด้วยเรื่อง สารมลพิษทางอากาศ, มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน, อุตุนิยมวิทยามลพิษทางอากาศ และบทอื่น ๆ ถัดมาก็จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ ส่วนบทสุดท้ายว่าด้วยกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งในแต่ละบทจะสรุปสาระสำคัญ เอกสารที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม รวมทั้งคำถามทบทวนความรู้ ไว้ท้ายบท  และหากท่านต้องการเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ เช่น มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน, รูรั่วของชั้นโอโซน, อุปกรณ์ดักเก็บสารไฮโดรคาร์บอน, ความสูงเสมือนของปล่องควัน... ก็อย่ารีรอที่จะอ่านหนังสือดี ๆ เล่มนี้เลยค่ะ  มลพิษทางอากาศ หนังสือที่เหมาะกับทุกคน ที่มีใจรัก (ษ์) โลกค่ะ 

 

ผู้แต่ง : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

Call no. : TD883 ศ65 2556

 

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..