ดอยสุเทพ-ปุย โมเดล : การจัดการไฟป่า หมอกควัน บนความร่วมมือ

หนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานของภาคีเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน รวมถึงได้ถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

เนื้อหามี 6 เรื่องด้วยกันคือ 

1. พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ

2. ในวันที่พญานาคโอบล้อมบ้านพ่อ

3. ประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์ พิทักษ์ผืนป่า ลดปัญหาหมอกควัน

4. จากไฟป่าสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบดอยสุเทพ-ปุย

5. ความสำเร็จจากเครือข่ายร่วมมือ

6. ถอดรหัสความสำเร็จ

ทั้ง 6 เรื่องในเล่มนี้ ผู้จัดทำ ได้ตั้งความหวังว่า ผู้อ่านจะได้เห็นหนทางสู่ความสำเร็จในการจัดการกับปัญหาไฟป่าหมอกควัน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนหลักการบูรณาการความร่วมมือ จะเป็นแนวทางให้กับพื้นที่อื่น ๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

Call No. : SD421.34.T5 ด54 2561

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..