การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เป็นการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ระบบนิเวศ สังคม ฯลฯ เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการศึกษา EIA ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น เรื่อง สิ่งแวดล้อมและศักยภาพการเปลี่ยนแปลง, ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, โครงการและลักษณะโครงการ, หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การจัดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, หลักการและวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สังคม วัฏจักรชีวิต ชีวภาพ  ยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงภัย

EIA มีประโยชน์มากมายเกินกว่าจะบรรยายได้หมด  อย่าลืม ไปอ่านหนังสือดี ๆ เล่มนี้นะคะ

 

ผู้แต่ง : เกษม จันทร์แก้ว

Call no. :TD194.6 ก57 2554

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..