คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน

เป็นคู่มือที่รวบรวมองค์ความรู้ และแนวทางในการจัดการขยะ อ่านเข้าใจง่าย กะทัดรัด สามารถทำได้จริง และเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนื้อหาจะเน้นเรื่องการสร้างวินัย สร้างความสะอาดด้วยการลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้อีก การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอขั้นตอนกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะแลกสิ่งของ ขยะมูลฝอยแลกกรมธรรม์ นี่!!  ลองหาอ่านกันดู แล้วคุณจะรู้ว่า การจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเองทำได้ง่ายกว่าที่คิด!!

ปล. ท้ายเล่มยังแนะนำแหล่งเรียนรู้ไว้ให้อีกด้วย

 

ผู้แต่ง : กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Call No. : TD801 ก44 2558

ดาวน์โหลด : ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25