พลังงานทางเลือก

คุณเคยคิดมั้ยว่า หากพลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหมดไป หรือมีราคาแพงขึ้น จะทำอย่างไร ด้วยคำถามนี่ละค่ะทำให้ทั้งโลกตื่นตัวและพยายามหาพลังงานอื่นมาทดแทนพลังงานดังกล่าว

หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการบอกเล่าเรื่องราวของแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีอยู่ในธรรมชาติ ทั้งพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย เพราะมีการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางออกของปัญหา จนนำไปสู่พลังงานทางเลือก ท้ายบทของแต่ละพลังงานจะมีคำถามเพื่อทวนความเข้าใจในบทนั้น ๆ มีภาพประกอบทั้งเล่ม เหมาะมากสำหรับคุณครู นักเรียน หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก

 

ผู้แต่ง : สุชาติ สุภาพ

Call No. : TJ808 ส72 2562

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..