พลังงานหมุนเวียน

    พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชีวิต มนุษย์ในอดีตใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นหลัก รวมทั้งพลังงานจากลม ในปัจจุบันน้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก รองลงมาก็คือก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน แต่เนื่องจากปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ทำให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้ทดแทนน้ำมันดิบ

    หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวของพลังงานหมุนเวียน 7 ชนิด ได้แก่  พลังงานชีวมวล, ไบโอดีเซล, ไบโอเอทานอล, พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์, เซลล์แสงอาทิตย์ และไฟฟ้าพลังงานน้ำ รวมทั้งกระบวนการผลิต, ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับพลังงานแต่ละชนิด และสถานการณ์พลังงานของโลกและของประเทศไทย

    ร่างกายของมนุษย์ต้องใช้พลังงานจากอาหาร กิจกรรมของมนุษย์ก็ต้องใช้พลังงานจากธรรมชาติ อย่าลืมอนุรักษ์พลังงานเพื่อตัวเราเองและเพื่อโลกของเรานะคะ

ผู้แต่ง : ไกรพัฒน์ จีนขจร

Call no. : TJ808 ก94 2551

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25