หนังสือตำราวิชาการ ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
บริเวณ ตึก LRC ชั้น 3
จำนวนบูธ # หมายเลขบูธ
แผนผัง
1. Booknet 1 80
2. เกรท บุ๊คส์ 2 78-79
3. คิโน๊ะคูนิยะ บุ๊คส์สโตร์ 2 74-75
4. เคเอ็นเอส บุ๊ค จำกัด 1 84
5. เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำกัด 1 83
6. บุ๊คเชนจ์ 1 82
7. เมดซายน์ บุ๊ค 1 81
8. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 76-77
9. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 72-73
 หนังสือทั่วไป ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
บริเวณ ตึก LRC ชั้น 1
จำนวนบูธ # หมายเลขบูธ
แผนผัง
1. Fidel Book songkhla 2 6-7
2. M Books 3 26-28
3. กรีนบุ๊คส์ 2 18-19
4. ก้าวกระโดด 1 17
5. ข้าวฟ่าง 1 43
6. เคล็ดไทย 4 2-5
7. ซีเอ็ดยูเคชั่น 2 68-69
8. ไตรภูมิ 2 9-10
9. โนรา 3 40-42
10. บ้านนิยาย 3 37-39
11. บีทูเอส สาขาหาดใหญ่ 1 14
12. บุ๊ค เซ็นเตอร์ 1 23
13. บุ๊คไทม์ 2 21-22
14. บุ๊คส์ บุ๊คส์ 1 1
15. พยัญชนะ 2 56-57
16. ไพลินบุ๊คเน็ต 3 32-34
17. แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล 1 66
18. รจนา 2 70-71
19. รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง 2 58-59
20. วรรณวิภา-แก้วกานต์ 3 29-31
21. วาดศิลป์ 1 20
22. วุฒิชัยบุ๊คส์ 3 51-53
23. สกายบุ๊คส์ 2 12-13
24. สถาพรบุ๊คส์ 2 15-16
25. สายใจ 2 62-63
26. เส้งโห หาดใหญ่ 2 24-25
27. แสงดาว 2 54-55
28. อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ 2 64-65
29. อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ 1 8
30. เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น 1 11
31. เอ็มไอเอส 2 44-45
 สินค้าทั่วไป
บริเวณ ตึก LRC ชั้น 1
จำนวนบูธ # หมายเลขบูธ
แผนผัง
1. คลังแว่นตา 1 67
2. ชมรมคณิตศาสตร์ 2 47,61
3. ตะกอนลม 1 46
4. บายแฮนด์ 1 60
5. บิ๊กไทเกอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 48-50
6. อินเตอร์แร็คทีฟบิซิเนส 2 35-36