บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (New!!)

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
       

บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์
(Journal Quality Evaluation for Publication)


       

           บริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เพื่อการตีพิมพ์ แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถขอใช้บริการโดยกรอก E-Form (ให้คำตอบภายใน 1 วัน)

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ในการตรวจสอบ ดังนี้

      1. บริการตรวจสอบค่า SJR (SCImago Journal Rank), ค่า SNIP (Source Normalized Impact), ค่า Quartile ของวารสาร และค่า TCI (Thai Journal Impact Factors)

      2.บริการตรวจสอบค่า h-index ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ม.อ.
     3. บริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์

     4. บริการตรวจสอบวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์

โดยการขอใช้บริการ ดังนี้

       1. กรอกคำขอออนไลน์โดยคลิก :>> แบบฟอร์มขอใช้บริการ <<
       2. โดยระบุชื่อ-สกุล พร้อมอีเมล และรอเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลกลับ

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020