ภาพยนตร์เที่ยงวัน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ภาพยนตร์เที่ยงวัน

    ให้บริการฉายภาพยนตร์แก่ผู้ใช้บริการ ตามโปรแกรมในแต่ละเดือน

มีภาพยนตร์หลากหลายแนวให้ผู้ใช้บริการได้เลือกชมตามความสนใจ

*โรงภาพยนตร์นี้มีความจุ 112 ที่นั่ง
   

     จัดฉายทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 6 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ


***************************************************
ในช่วงนี้หอสมุด...


"งดฉายภาพยนตร์ และงดให้บริการห้องฉายภาพยนตร์


เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)"

***************************************************

***งดฉายภาพยนตร์***
- วันเสาร์ และวันอาทิตย์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ช่วงปิดภาคเรียน
- ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021