ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 5 ประเภท ประกอบด้วย

 

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น
3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
5. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
121645325_4544754178899324_3331821447755452702_o
121373268_4544754648899277_4778456987278386263_o
121568903_4544754738899268_808872442043426160_o
121261417_4544754585565950_3406712289755288873_o
121196380_4544754422232633_2219574883503506594_o
121332481_4544754448899297_7835304174067870274_o
ศิศ
121546083_4544754575565951_6232870890974734209_o
121615521_4544754202232655_4858104861299117050_o
121615521_4544754202232655_4858104861299117050_o
121322738_4544754192232656_7829568697830481422_o
previous arrow
next arrow
121645325_4544754178899324_3331821447755452702_o
121373268_4544754648899277_4778456987278386263_o
121568903_4544754738899268_808872442043426160_o
121261417_4544754585565950_3406712289755288873_o
121196380_4544754422232633_2219574883503506594_o
121332481_4544754448899297_7835304174067870274_o
ศิศ
121546083_4544754575565951_6232870890974734209_o
121615521_4544754202232655_4858104861299117050_o
121615521_4544754202232655_4858104861299117050_o
121322738_4544754192232656_7829568697830481422_o
previous arrow
next arrow

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://www.facebook.com/alumnipsu/