พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๑๓ และ ๒๕๑๔
ปริญญา1
ปริญญา3
ปริญญา2
ปริญญา17(6)
ปริญญา4
previous arrow
next arrow
ปริญญา1
ปริญญา3
ปริญญา2
ปริญญา17(6)
ปริญญา4
previous arrow
next arrow

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๑๕
มอบปริญญาครั้งที่ 2
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (1)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (2)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (3)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (4)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (5)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (6)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (7)
previous arrow
next arrow
มอบปริญญาครั้งที่ 2
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (1)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (2)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (3)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (4)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (5)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (6)
มอบปริญญาครั้งที่ 2 (7)
previous arrow
next arrow

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๑๖
ปริญญา17
ปริญญา16(2)
ปริญญา16
ปริญญา17(2)
ปริญญา17(3)
ปริญญา17(4)
ปริญญา17(5)
ปริญญา17(6)
previous arrow
next arrow
ปริญญา17
ปริญญา16(2)
ปริญญา16
ปริญญา17(2)
ปริญญา17(3)
ปริญญา17(4)
ปริญญา17(5)
ปริญญา17(6)
previous arrow
next arrow

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๑๗
ปริญญา17(9)
ปริญญา17(8)
ปริญญา17(7)
ปริญญา17(6)
ปริญญา17(5)
ปริญญา17(4)
ปริญญา17(3)
ปริญญา17(2)
ปริญญา17
previous arrow
next arrow
ปริญญา17(9)
ปริญญา17(8)
ปริญญา17(7)
ปริญญา17(6)
ปริญญา17(5)
ปริญญา17(4)
ปริญญา17(3)
ปริญญา17(2)
ปริญญา17
previous arrow
next arrow

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๑๘
ปริญญา18
ปริญญา18(2)
ปริญญา18(3)
ปริญญา18(4)
ปริญญา18(5)
ปริญญา18(6)
ปริญญา18(7)
ปริญญา18(9)
ปริญญา18(10)
ปริญญา18(11)
ปริญญา18(12)
ปริญญา18(13)
ปริญญา18(14)
ปริญญา18(15)
ปริญญา18(16)
ปริญญา18(17)
ปริญญา18(18)
ปริญญา18(19)
ปริญญา18(20)
previous arrow
next arrow
ปริญญา18
ปริญญา18(2)
ปริญญา18(3)
ปริญญา18(4)
ปริญญา18(5)
ปริญญา18(6)
ปริญญา18(7)
ปริญญา18(9)
ปริญญา18(10)
ปริญญา18(11)
ปริญญา18(12)
ปริญญา18(13)
ปริญญา18(14)
ปริญญา18(15)
ปริญญา18(16)
ปริญญา18(17)
ปริญญา18(18)
ปริญญา18(19)
ปริญญา18(20)
previous arrow
next arrow

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๑๙
ปริญญา19(19)
ปริญญา19(18)
ปริญญา19(17)
ปริญญา19(16)
ปริญญา19(15)
ปริญญา19(14)
ปริญญา19(13)
ปริญญา19(11)
ปริญญา19(10)
ปริญญา19(9)
ปริญญา19(8)
ปริญญา19(7)
ปริญญา19(6)
ปริญญา19(5)
ปริญญา19(4)
ปริญญา19(3)
ปริญญา19
ปริญญา19(2)
previous arrow
next arrow
ปริญญา19(19)
ปริญญา19(18)
ปริญญา19(17)
ปริญญา19(16)
ปริญญา19(15)
ปริญญา19(14)
ปริญญา19(13)
ปริญญา19(11)
ปริญญา19(10)
ปริญญา19(9)
ปริญญา19(8)
ปริญญา19(7)
ปริญญา19(6)
ปริญญา19(5)
ปริญญา19(4)
ปริญญา19(3)
ปริญญา19
ปริญญา19(2)
previous arrow
next arrow

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๒๐
ปริญญา20(12)
ปริญญา20(11)
ปริญญา20(10)
ปริญญา20(9)
ปริญญา20(8)
ปริญญา20(7)
ปริญญา20(6)
ปริญญา20(5)
ปริญญา20(4)
ปริญญา20(3)
ปริญญา20(2)
ปริญญา20(1)
ปริญญา20
previous arrow
next arrow
ปริญญา20(12)
ปริญญา20(11)
ปริญญา20(10)
ปริญญา20(9)
ปริญญา20(8)
ปริญญา20(7)
ปริญญา20(6)
ปริญญา20(5)
ปริญญา20(4)
ปริญญา20(3)
ปริญญา20(2)
ปริญญา20(1)
ปริญญา20
previous arrow
next arrow

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๒๑
ภาพรับปริญญา (21)
ภาพรับปริญญา (21)2
ภาพรับปริญญา (21)3
ภาพรับปริญญา (21)4
ภาพรับปริญญา (21)5
เพิ่มปริญญา21(7
เพิ่มปริญญา21(4
ปริญญา21(20)
ปริญญา21(19)
ปริญญา21(18)
ปริญญา21(17)