ฐานข้อมูล Open access สหสาขาวิชา จากวารสารทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชื่อ Songklanakarin Journal of Science and Technology ให้บริการในฐานข้อมูลนี้ด้วย

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017