ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มในสาขาวิชาเคมี จำนวน 24 รายชื่อ ที่จัดพิมพ์หรือร่วมจัดพิมพ์ โดย American Chemical Society ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในสาขาวิชาเคมี เอกสารฉบับเต็มย้อนหลังตั้งแต่ 1996- ปัจจุบัน

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017