ฐานข้อมูลหนังสือตำราแพทย์ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ซึ่งสามารถเลือกอ่านจากหน้าสารบัญของหนังสือ หรือ จะใช้วิธีค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากหนังสือทุกเล่มในฐานข้อมูลก็ได้

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017