สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

เทอดศักดิ์ เดชคง, 2567. สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : มติชน.
(BF637.C5 ท75 2547)
     หนังสือเล่มนี้รวมบทความเพื่อการดูแลและพัฒนาจิตใจ ให้แง่คิดการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยยึดเอาบทเรียนที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจ โดยเรื่องราวที่ยกเป็นตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ เป็นกรณีศึกษาที่สามารถนำไปดัดแปลง หรือนำไปใช้กับชีวิตจริงของแต่ละคนหากเราตกอยู่ในสภาพเดียวกันกันได้ บางเรื่องอาจจะหนักหนาสาหัสกับชีวิต ยากจะทำใจ แต่ถ้าใช้สติปัญญาทลายกำแพงมองโลกด้านลบ คุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่ายังมีประโยชน์เจือปนอยู่ สำคัญที่ว่า คุณจะยอมรับความจริงแล้วทำตามคำแนะนำดีๆ ในหนังสือเล่มนี้ได้หรือเปล่า

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=420354

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020