พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สุวิชานนท์ รัตนภิมล, 2559.  พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา.  กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา.


 

(GT34 ส75 2559)

พะเลอโดะ หรือ วีรศักดิ์ ยอดระบำ ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าไร่เงา แห่งป่าแม่เงา จ. แม่ฮ่องสอน เขาเดินออกไปสู่สนามชีวิต ทำความเข้าใจโลก เกี่ยวกับผลผลิตอยู่ได้ด้วยการกินพืช ผลไม้ ซึมซับธรรมชาติและชีวิตของผู้คนก็สะท้อนเรื่องราวคนกับผืนดิน “ชีวิตและโลกอยู่ภายในตัวเรา อยู่ภายในเมล็ดเล็ก ๆ เราสามารถรู้และมองเห็นได้ จากภายในของเราเอง” วีรศักดิ์ ยอดระบำหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=415109

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017