ในหลวงฯ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 2549.  ในหลวงฯ  กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่.  กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์.


 

(DS586 พ463 2549)

หนังสือเล่มนี้  นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “ในหลวงรัชกาลที่๙” กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งทรงอุทิศพระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแก่ปวงชนชาวไทย จนองค์การสหประชาชาติ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “เกียรติยศเพื่อการพัฒนา” ให้เนื้อหาตั้งแต่พระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ พระราชดำริเพื่อการพัฒนาแผ่นดิน โครงการส่วนพระองค์ โครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบตลอด
ทั้งเล่มหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=286110
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017