รักแรกมหาราช

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ธุลีพระบาท, 2556.  รักแรกมหาราช.  กรุงเทพฯ : แสงดาว.


 

(DS586.4 ธ74 2556)

หนังสือ "รักแรกมหาราช" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงเรื่องราวส่วนพระองค์ใน "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์จนถึงครองราชสมบัติ ถือเป็นประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าสำหรับชาวไทย ทรงเป็นต้นแบบที่ควรดำเนินรอยตาม ทั้งพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ทรงใฝ่ศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ จนแตกฉานและมีความคิดสร้างสรรค์ ดำรงตนในแนวทางความพอเพียงมาตลอดพระชนมายุ และที่สำคัญทรงมีความรักต่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นความรักที่งดงามและน่ายกย่อง เรื่องราวส่วนพระองค์ที่น่าประทับใจนี้ รวบรวมจากหนังสือพระราชประวัติ หนังสือพิมพ์รายวัน และเอกสารต่างๆ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีและมีแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าทั้งส่วนตนเองและประโยชน์ส่วนรวมหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=417116

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020