๙๙ คมธรรมในหลวง เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีค่า สง่างาม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

อ้อม  ประนอม, 2555,  ๙๙ คมธรรมในหลวง เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีค่าสง่างาม.  นนทบุรี : ธิงค์ บียอน บุ๊คส์.


 

(DS586 อ54 2555)

หนังสือเล่มนี้  เป็นการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ ๙  มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้คิดตรึกตรองมองให้เห็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน ที่ทรงชี้ทิศทางการเดินตามรอยพระยุคลบาท และพระราชจริยาวัตรอันงดงามยิ่ง ในการเสนอเนื้อหาสาระ ได้แบ่งเป็น ๒ ตอนคือ ตอนที่ ๑ การพัฒนาจิตแจ่มใส มีความมุ่งมั่น เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ ให้ใฝ่หาความสุข ความสงบให้แก่ตน ตอนที่ ๒ การพัฒนางานให้ดี มีค่า มุ่งเน้นการทำงานให้ประสบความสุข ความสำเร็จ
หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=402169

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021