ก้าวทันอาเซียน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล, 2556.  ก้าวทันอาเซียน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.


 

(DS521 ก65 2556)

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายถึง การเตรียนมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการทำความรู้จักกับทุกเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนที่คนไทยต้องรู้แบบจัดเต็มครอบคลุม 10 ประเทศสมาชิกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=368839

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017