อาเซียน : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เวเธอร์บี, โดนัลด์ อี, 2556.  อาเซียน : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้.  กรุงเทพฯ : แสงดาว.


 

(DS526.7 ว77 2556)

หนังสือเล่มนี้ อธิบายจุดกำเนิดของความเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคนี้ และยังกล่าวถึงสงครามเย็น นโยบายปิดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงความขัดแย้งของประเทศในภูมิภาคนี้ ไมว่าจะเป็นเรื่องดินแดน ความขัดแย้งเรื่องทะเลจีนใต้ และมิติระหว่างประเทศด้านความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ลัทธิการก่อการร้าย อาชญากรข้ามชาติ และที่สำคัญคือเรื่องราวความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค การค้าเสรี รูปแบบการค้าและการลงทุน ความมั่นคงของมนุษย์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อมทางภูมิภาค คือให้เข้าใจอาเซียนในทุกมิติ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=368892

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017