เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน : Welcome to ASEAN

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน : Welcome to ASEAN. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.


 

(DS521 ร76 2556)

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน อันได้แก่ ความเป็นมา จุดประสงค์การก่อตั้ง ความรู้ทุกแง่มุมของประชาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียน ทั้งในด้านที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว ภาษาราชการและประโยคน่ารู้ รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจที่ทำให้เรารู้จักและรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=368916

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017