ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วิมล ดำศรี, 2558.  ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช.  นครศรีธรรมราช : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.


(ภต ND2835 ว64 2558)

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายถึง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าพระบฎ ความเป็นมา ความสำคัญและคุณค่าของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ผ้าพระบฎพระราชทานเมืองนครศรีธรรมราช การปฏิบัติต่อผ้าพระบฎพระราชทานในงานพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และผ้าพระบฎพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริม สืบสาน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=402310

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017