ตำนานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

พิเชฐ แสงทอง, 2559.  ตำนานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป.


(ภต DS588.S68 พ67 2559)

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานของ "พิเชฐ แสงทอง" ที่ใช้มโนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) วิเคราะห์ตัวบทตำนานท้องถิ่นภาคใต้ ฮิกายัตชายแดนใต้/มาเลเซียตอนเหนือ และตำนานผสมผสานระหว่างคติพุทธ ฮินดู และคติมลายู ในฐานะตัวบททางวัฒนธรรม (Cultural Text) โดยสร้างคำอธิบายผ่านแนวคิดเรื่องวาทกรรมอำนาจของนักคิดกลุ่มหลังสมัยใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ตำนานท้องถิ่นหาใช่แค่เพียงนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาเพื่อความบันเทิงหรือสื่อเนื้อหาสาระแต่เพียงผิวเผินเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่และเครื่องมือในการต่อสู้ช่วงชิงการนิยามความหมายตัวตนทางวัฒนธรรมและการเมืองของคนภาคใต้ในอดีต ตำนานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มชนชายขอบมีมโนทัศน์ต่ออำนาจอย่างไร และส่งผลให้การเมืองในประวัติศาสตร์ของคนภาคใต้ดำเนินไปอย่างไร     คนท้องถิ่นที่ดูเหมือนไร้อำนาจในคำอธิบายทางประวัติศาสตร์การเมืองกระแสหลัก แท้จริงแล้วไม่ได้ไร้อำนาจ พวกเขาสร้างอำนาจในแบบของตนเองขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวตนในทางวัฒนธรรมและทางการเมือง พวกเขามีอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตทางประวัติศาสตร์ โดยวิธีของพวกเขาเอง ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่จะกระตุ้นให้เรามองตำนานซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องปรัมปราหรือเป็นแค่นิทาน ในมุมที่แปลกตาแปลกใจออกไปเท่านั้น แต่ยังทำให้เรารู้สึกไม่ไว้วางใจ หวาดประหวั่น และพรั่นพรึง ต่อเรื่องเล่าหรืองานเขียนแทบทุกเรื่องในโลกนี้


หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=417168

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017