ประหนึ่งจะสิ้นโรคภัย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2555.  ประหนึ่งจะสิ้นโรคภัย.  กรุงเทพฯ : โพสต์.(AC159 ป46 2555)

   

ผลงานล่าสุดจาก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ คู่มือที่จะทำให้คุณรู้เท่าทัน “ใจ” ตัวเอง สังคม และกลไกต่างๆ รอบตัว ผ่านบทความสุขภาพจิตในหลากมิติ สะท้อนมุมมองที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ในฐานะจิตแพทย์ ตีแผ่มาเป็นกรณีศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของมนุษย์ที่มีลักษณะสากล

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=414945

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017