ชวนลูกเป็นอัจฉริยะ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

มานพ ถนอมศรี, 2551.  ชวนลูกเป็นอัจฉริยะ.  กรุงเทพฯ :     สิปประภา.(N352.2.T5 ม63 2551)

   

แนวคิดในการเลี้ยงลูกวันก่อนเข้าเรียนและก่อนวัยรุ่นที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที เป็นเสมือนเข็มทิศให้พ่อแม่ทำความเข้าใจพฤติกรรมสร้างสรรค์ของลูก เรียนรู้ที่จะชื่นชมการแสดงออกทางศิลปะของลูกอย่างเข้าใจในพฤติกรรมสร้างสรรค์ของลูก เรียนรู้ที่จะชื่มชมการแสดงออกทางศิลปะของลูกอย่างถูกทาง สิ่งที่พ่อแม่ที่รักลูกทุกท่านจะได้สัมผัสจากหนังสือเล่มนี้คือ แนวคิดในการเลี้ยงลูกด้วยกิจกรรมศิลปะ เพื่อกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญา มิใช่วิธีสอนลูกให้วาดรูปเก่งหรือวาดรูปสวย     คุณจะเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของลูก อีกทั้งยังสามารถอ่านสัญลักษณ์หรือรหัสทางความคิดของเด็กๆ ออกได้โดยผ่านสื่อทางผลงานศิลปะ จนสามารถเข้าใจและเจาะลึกถึงความก้าวหน้าของพัฒนาการทางสติปัญญาของลูกได้อย่างชัดเจนถ่องแท้ได้ในที่สุด

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=414923

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020