ทฤษฎีแถวคอย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ปานวิทย์ ธุวะนุติ, 2559.  ทฤษฎีแถวคอย. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.(QA274.8 ป63 2559)

   

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแถวคอย อาทิเช่น  ทฤษฎีแถวคอย   โครงข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นสูง การวัดประสิทธิภาพโครงข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง การจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์  เนื้อหาในเล่มมีทั้งหมด 8 บท โดยเริ่มจากพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีโครงข่ายแถวคอยในรูปแบบต่างๆ

รวมไปถึง แถวคอยแบบมีสิทธิพิเศษ และโครงข่ายแถวคอย จะทำให้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดของโครงข่ายแถวคอยเป็นอย่างดี

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=412114

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020