ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สนอง วรอุไร, 2549.  ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.(BQ4570.C65 ส35 2549)

   

ในชีวิตประจำวันของเรามีความจริงที่น่าตกใจคือในระหว่างวันเรามีสติเพียงแค่ 7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นส่วนเวลาที่เหลือขาดสติตลอดเวลา หากเรามีสติและหมั่นบริหารชีวิตให้ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่โรคร้ายเช่นมะเร็งก็สามารถรักษาให้หายได้ หนังสือเล่มนี้ ช่วยแนะนำแนวทางการพัฒนาและสร้างความสุขให้กับชีวิตอย่างครบถ้วนยืนบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง อ่านเพลินและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างสูงสุด

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=414585

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th