Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

สุขภาพดีสร้างได้

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ขวัญข้าว เผ่าไท,  2557.  สุขภาพดีสร้างได้.  กรุงเทพฯ : ณ ดา.


(RA776.95 ข56 2557)

   

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายถึง ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันกลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาสุขภาพ เมื่อเราทุกคนต่างก็มุ่งหวังในสิ่งเดียวกันคือการมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว แข็งแรง มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เอื้ออำนวยต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในวันนี้ด้วย "สุขภาพดีได้ใน 60 วัน" ซึ่งจะทำให้คุณได้พบคำตอบของการดูแลสุขอนามัยด้วยการรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจอันเป็นพื้นฐานของสุขภาพทั้งมวล และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการลงทุนค่าใช้จ่ายที่แพงหรือเสาะแสวงหายากแต่อย่างใด หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าแท้จริงแล้วก็คือสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณจะหาหรือสร้างขึ้นได้จากชีวิตประจำวันของคุณนั่นเองหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=410649

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017