ดีที่สุดในจุดที่ยืน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม. 2555. ดีที่สุดในจุดที่ยืน. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์.

(HG4661 ภ65 2555)

หนังสือของคุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ลงทุน ทุกประเภท โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น เพราะเป็นหนังสือที่ไม่ได้ให้ความรู้เรื่องการลงทุนมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการลงทุน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผุ้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=410653

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017