ขอแจ้งเวลาการเปิดให้บริการใน "ช่วงภาคเรียนปกติ" วันที่ 10 มี.ค. – 13 เม.ย. 2561

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive***หอสมุดปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์***

วันที่   6  เมษายน 2561 วันจักรี
วันที่ 12  เมษายน 2561 วันหยุดพิเศษ
วันที่ 13 - 16  เมษายน 2561 หยุดวันสงกรานต์
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017