Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

หอสมุดคุณหญิงหลงฯ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา และตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประกาศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน

 
โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ดังนี้
     1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
     2. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์


กำหนดการรับสมัคร
     - วันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2560         เปิดรับสมัคร (คลิกที่นี่ รายละเอียด / ใบสมัคร)
     - วันที่ 7 กรกฎาคม 2560                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
     - วันที่ 17 กรกฎาคม 2560               สอบข้อเขียนและปฏิบัติ (ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา)
     - วันที่ 18 กรกฎาคม 2560               สอบข้อเขียนและปฏิบัติ (ตำแหน่ง บรรณารักษ์)


*** สอบถามรายละเอียด โทร 0-7428-2384
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017