ประเภท หนังสือทั่วไป/สินค้าทั่วไป - จำนวน สถานะ
1. กรีนบุ๊คส์ (กรีนมายด์) 2 ชำระแล้ว
2. แสงเจริญ 2 ชำระแล้ว
3. ชมรมคณิตศาสตร์ 2 ชำระแล้ว
4. MBOOKS + สนพ. ก้าวกระโดด (ร้าน) 4 ชำระแล้ว
5. วรรณวิภา +แก้วกานต์ (สำนักพิมพ์) 4 ชำระแล้ว
6. วงวรรณ + เนชั่น (ร้าน) 4 ชำระแล้ว
7. บ้านนิยาย 3 ชำระแล้ว
8. บิ๊กไทเกอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4 ชำระแล้ว
9. วุฒิชัยบุ๊คส์ 4 ชำระแล้ว
10. ณ บ้านวรรณกรรม 1 ชำระแล้ว
11. อาหารสมอง (ร้าน) 2 ชำระแล้ว
12. ยิปซี กรุ๊ป (บริษัท) 3 ชำระแล้ว
13. โนรา 4 ชำระแล้ว
14. ซัคเซส มีเดีย (บริษัท) 4 ชำระแล้ว
15. ดำรงค์ พิณคุณ 1 ชำระแล้ว
16. คลังแว่นตา 1 ชำระแล้ว
17. บุ๊คไทม์ จำกัด. (สนพ.สุขภาพใจ) (บริษัท) 2 ชำระแล้ว
18. Kid Book Party 4 ชำระแล้ว
19. แสงดาว (บริษัทสำนักพิมพ์) 2 ชำระแล้ว
20. Simplify 2 ชำระแล้ว
21. สถาพรบุ๊กส์ 4 ชำระแล้ว
22. วิริยะธุรกิจ (สารคดี) (บริษัท) 1 ชำระแล้ว
23. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ 3 ชำระแล้ว
24. ก้าวบรรทัด 3 ชำระแล้ว
25. เสาวลักษณ์ศึกษาภัณฑ์ 4 ชำระแล้ว
26. สายใจ 2 ชำระแล้ว
27. เดอะแมกกาซีน (บริษัท) 1 ชำระแล้ว
28. 10มิลลิเมตร 1 ชำระแล้ว
29. แปลน ฟอร์ คิดส์ (บริษัท) 2 ชำระแล้ว
30. แจ่มใส พับลิชชิ่ง (บริษัท) 2 ชำระแล้ว
31. ณัฐกานต์ 2 ชำระแล้ว
32. ศรีปัญญา (บริษัทสำนักพิมพ์) 4 ชำระแล้ว
33. เส้งโห ภูเก็ต สาขาหาดใหญ่ 2 ชำระแล้ว
34. บริษัท เคล็ดไทย จำกัด 4 ชำระแล้ว
35. สำนักพิมพ์ช้าวฟ่าง 1 ชำระแล้ว
36. ออฟฟิศเมท 1 ชำระแล้ว
37. เอ็กเปอร์เน็ท จำกัด 1 ชำระแล้ว
38. บีทูเอส จำกัด 2 ชำระแล้ว
39. SE-ED Book Center 1 ชำระแล้ว