Book Fair 2016 ครั้งที่ 3
   สื่อสังคมออนไลน์ จุดประกายการอ่าน  วันที่ 18 - 24 มกราคม 2559  

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิด! รับสมัครจองบูธ
- ใน 1 บูธ ประกอบด้วย บูธขนาด 3x3 เมตร โต๊ะ 2 ตัว (ขนาด 0.90x1.10เมตร) เก้าอี้ 2 ตัว
- จับฉลากบูธวันที่ 8 มกราคม 2559 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.clib.psu.ac.th
พิเศษ บริษัทที่รับผิดชอบกิจกรรมสัมภาษณ์นักเขียน สำนักฯให้สิทธิ์ในการเลือกตำแหน่งบูธ (ยกเว้นโซนวิชาการ)
ข้อมูลเมื่อ 05 ม.ค. 59